• Profile

  Thailand Swimathon 2017
  Charity & Inspiration
  “Samui Channel 12 Km”

  กิจกรรมว่ายน้ำการกุศลพร้อมสร้างแรงบันดาลใจ
  ช่องแคบสมุย
  ระยะทาง 12 กิโลเมตร
  ================================================
  กลับมาท้าทายกันอีกครั้งกับการร่วมวัดใจเงือกหนุ่มและเงือกสาวทั้งหลาย
  ว่ายน้ำมาราธอนกว่า 12 กิโลเมตรข้ามช่องแคบกลางทะเล

  We are back with NEW Swim course that will challenge you all!! long distnce 12km swimathon across between two famous islands.

  เส้นทางเดินเรือช่องแคบเกาะสมุย-เกาะพงัน ระยะทาง 12 กิโลเมตร
  ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้ พิชิตความกล้าท้าความอึดกันตลอดเส้นทาง
  จำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น*
  *ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครด้านล่าง

  Let challenge your endurance with 12 km long distance swim in the shipping route of Koh Samui – Koh Pangan Channel, on 13th May 2017.
  Limit to 100 participants ONLY**
  **please check detail and qualification below in ENGLISH (Scroll down)

  รายได้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นำบริจาคเพื่อสมทบทุนดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

  All benefit will contributed to cancer patients care funding in The National Cancer Institute Foundation, Thailand. (http://www.nci.go.th/)
  ================================================
  จุดประสงค์การจัดงาน
  1.เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  2.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
  3.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เยาวชนในท้องถิ่น
  ================================================
  รูปแบบการจัดงาน
  1.กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมว่ายน้ำทางไกล จาก เกาะพงัน ไปยัง เกาะสมุย โดยผ่านทางช่องแคบสมุยด้วยระยะทาง 12 กิโลเมตร
  2.การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแข่งขัน เพื่อทำเวลาและความเร็ว จุดประสงค์เพื่อว่ายข้ามช่องแคบสมุย
  ภายในเวลาที่กำหนดคือ 8 ชั่วโมงเท่านั้น
  3.ผู้จัดกิจกรรมมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มในระยะทุกๆ 3 กิโลเมตร
  4.เพื่อความปลอดภัยในการว่ายน้ำ จึงได้กำหนดให้แบ่งกลุ่มผู้ว่ายน้ำออกเป็นกลุ่ม
  กลุ่มละ 10 คน จำนวน 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะว่ายไปอยู่ระดับเดียวกัน
  5.ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศทีระลึกร่วมรายการและเหรียญที่ระลึก
  6.ผู้จัดกิจกรรมไม่มีข้อกำหนดเรื่องชุดที่นักกีฬาสวมใส่ในกิจกรรมครั้งนี้
  หมายถึงท่านสามารถสวมชุดว่ายน้ำประเภทใดก็ได้เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้(ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจ่าโอ)
  7.เพื่อความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรม ผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้กำหนดให้นักกีฬาทุกท่านมีทุ่นเป่าลมสำหรับว่ายน้ำและนกหวีด
  ติดตัวในขณะว่ายน้ำตลอดเวลาและจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมทั้งสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่ว่ายน้ำ
  ในเส้นทางแข่งขัน
  ================================================
  คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
  1.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเคยผ่านการว่ายน้ำใน open water ระยะ 6 กิโลเมตรขึ้นไป
  หรือ
  ผู้ที่ผ่านงานแข่งขันว่ายน้ำThailand Swimathon 2016 ในระยะ 6 กม. และ 10 กม.สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ (กรุณาแสดงหลักฐาน)
  หรือ
  ผู้ที่ผ่านงานแข่งขันว่ายน้ำข้ามเกาะเสม็ด ระยะ 5.5 กม.ในปี 2016 สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ (กรุณาแสดงหลักฐาน)
  หรือ
  ผู้จบไตรกีฬาระยะไกล 140.6 (ว่ายน้ำ 3.9km/ปั่น 180km/วิ่ง 42km)
  2.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องว่ายน้ำไม่ช้ากว่า 4:00นาที/100 เมตร ในการว่ายน้ำระยะไกล(8 ชั่วโมง/12 กม.)
  3.นักกีฬาทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานให้กับทางคณะกรรมการพิจารณา เมื่อได้รับการพิจารณาแล้วจึงสามารถร่วมกิจกรรมได้
  ================================================
  กำหนดการจัดงาน
  Event schedule
  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
  14.00 น.เริ่มลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขัน
  16.00 น.เริ่มกิจกรรม Fun Swim
  17.00 น.Race Breifing
  18.00 น.Carbo Load Party
  ————————————————————————————-
  วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
  04.30 น.ขึ้นเรือเดินทางไปจุดปล่อยตัว(เกาะพงัน)
  06.00 น.เริ่มการแข่งขัน
  14.00 น.สิ้นสุดการแข่งขัน
  17.30 น.มอบของที่ระลึกและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
  ————————————————————————————–
  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
  09.00 น.ร่วมรับทานอาหารเช้า และถ่ายภาพร่วมกัน
  ================================================
  อัตราค่าสมัคร
  ราคาค่าสมัครท่านละ 10,000 บาท
  ค่าสมัคร ประกอบไปด้วย
  – ที่พัก จำนวน 2 คืน แบบเตียงแยก (1 ห้องพัก 2 ท่าน ท่านสามารถจับคู่เพื่อเลือกห้องพักหลังจากทราบผลการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว)
  – อาหารจำนวน 4 มื้อร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม
  – บริการรักษาความปลอดภัยและบริการพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ(กรณีเหตุฉุกเฉิน)
  – ใบรับรองการร่วมกิจกรรมบรรจุกรอบไม้เพื่อเป็นที่ระลึก
  – เหรียญรางวัลที่ระลึก
  – เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
  – ประสบการณ์ว่ายน้ำ Open Water ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
  ================================================

  สามารถ กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  https://goo.gl/IguI8X

  แล้วพบกับเราเร็วๆนี้
  (รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจ่าโอ: 089-987-3442)

  ++++++++++++++++++ENGLISH+++++++++++++++++++++++
  Thailand Swimathon 2017
  Charity & Inspiration
  “Samui Channel 12 Km”
  ================================================
  Event’s Objectives
  1. Fund contribute to help poor cancer patients via The National Cancer Institute Foundation, Thailand.
  2. Inspiration and motivation of a new life via Sport.
  3. Improve local quality of life.
  ================================================
  Event
  1. Long distance swim 12 km from Koh Pangan to Koh Samui via Koh Samui channel.
  2. This event is NOT a competitive event for speed or time record. The focus is to finish the course safely.
  3. Organiser team will provide food and drink every 3 km.
  4. For the safety, swimmers will separate in to 10 ppl 10 groups, with swim ability.
  5. Participants will receive medal and certificate at the end.
  6. There is no limit on swim suit, which mean any type of swim suit can be use within a safety suggestion from organiser. Ex wet suit, swim skin, long sleeve t-shirt, etc. (more detail, Please contact us, detail below)
  7. Every swimmers must wear an inflatable bouy and a whistle all the time and must be at ready in position to use during the swim event for safety reason.
  ================================================
  Participants’ qualification
  1. Over 6 km open water swim experience.
  OR
  Thailand Swimathon 2016 in 6km and 10km catagories participants are accepted. (please send in participation evidence to verify)
  OR
  Samed 5.5 km in 2016 participants are accepted. (please send in participation evidence to verify)
  OR
  Long distance Triathlon 140.6 (Swim 3.9km/Bike 180km/Run 42km)
  2. Swimming pace 4:00 min/100m during long distance swim (8hr/12km)
  3. All swimmers must send in your verified record, certificate or evidence for the committees to approve of your participation before attend the event.
  ================================================
  Event schedule
  Friday 12th May 2016
  14.00 Register and collect swim kit.
  16.00 Fun Swim event
  17.00 Race Breifing
  18.00 Carbo Load Party
  ————————————————————————————-
  Saturday 13th May 2017
  04.30 Boading the boat to starting point.
  06.00 Swim Start
  14.00 Swim Finish
  17.30 Dinner party
  ————————————————————————————–
  Sunday 14th May 2017
  09.00 Breakfast and group picture
  ================================================
  Fee 10,000 Thai Baht
  Include
  – Accomodation 2 night Twin room
  – 4 Meals
  – Security team and medical service from top hospital.
  – Certificate with wooden frame.
  – Medal
  – Event sourvenir T-shirt
  – Best Open water swim experience in long distance
  ================================================
  Fill in your Registration detail in link Below

  https://goo.gl/IguI8X

  See you soon!!
  (More detail in English, Pook 094-426-8383)

 • Reviews

  Leave a Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Rate this Event (overall):
  • rating icon
  • rating icon
  • rating icon
  • rating icon
  • rating icon